Saglik ve Sosyal Hizmetler


Sağlık ve Sosyal Hizmetler sektörünün çelişkilerinden biri, başarısı için bilgi ve birikim gerekli olduğu halde, kendilerine bilgi yönetiminde yardımcı olabilecek bilgi teknolojisi ve iş yazılımı kullanmaya gelindiğinde uygulayıcıların oldukça isteksiz olmasıdır. Bunun nedenlerinden biri, tıp mesleğinin eski üyelerinin bilgi teknolojilerini kullanmayı, genç doktor, hemşire veya sosyal hizmet uzmanlarına göre, daha zor bulmaları olabilir. Aynı zamanda, sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarındaki karar alıcılar, hastalar hakkında toplanan gizli bilgilerin güvenliğinden endişe etmektedirler.
Devamı…
Sağlık ve Sosyal Hizmetler sektörü aşağıdaki konularda zorluklarla karşılaşmaktadırlar:
  • Yaşam kalitesinin Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer gelişmiş bölgelerde bir hayli yükselmiş olması nedeniyle, insanlar daha iyi ve daha uzun yaşamaktadırlar. Bu, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan çok daha fazla insan ile birlikte, yaşlanan bir nüfus anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, insanlar stres, şişmanlık, ve diğer faktörlerin sebep olduğu psikolojik sorunlardan muzdarip olmaktadırlar, ki bu da sosyal hizmet görevlilerinin işini daha da zorlaştırır.
  • Daha az gelişmiş ülkelerdeki insanlar ve hatta gelişmiş ülkelerdeki bazı demografik kesimler, çoğunlukla kendilerini mutlu ve üretken bir yaşama sahip olmaktan alı koyan psikolojik bariyerleri aşmak için sosyal hizmet görevlilerinin desteğine ihtiyaç duyarlar.
  • Sektörün karmaşıklığı, hem dahili (aynı hastane, laboratuvar, vb'nin departmanları arasındaki) hem de harici (farklı sağlık kuruluşları arasındaki) iş birliği ve doküman yönetimini çok zor hale getirmektedir.
  • Çok miktarda bilginin, devlet kurumları, hastaneler ve laboratuvarlar, sigorta şirketleri, sosyal hizmet uzmanları, vs arasında üretilmesi, toplanması ve paylaştırılması gerekmektedir.
  • Sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşları için uyumluluk düzenlemeleri ülke, eyalet ve bölge bazında tanımlanabilir. İnsan sağlığı ile ilgilenilmesi söz konusu olduğundan, hem ulusal hem de uluslararası mevzuatlar çok sıkıdır.
  • Hasta beklentilerindeki değişiklikler, sağlık ve sosyal hizmet örgütlerinin onlarla etkileşim yolu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tedavi ve teşhisin hala hastanın fiziksel varlığını gerektirmesine rağmen, diğer pek çok hizmet (örneğin, takvim randevuları, bilgi alışverişi, vb) artık online olarak yapılabilmektedir.